Contact

Heeft u vragen over het document of de resultaten van een validatie die u heeft uitgevoerd? Neem dan contact op met de persoon of instantie van wie u het document heeft gekregen. Op dit moment worden documenten van de volgende instanties ondersteund:

Voor het gebruik van deze website kunt u contact opnemen:

Welke documenten
Een document dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het type is PDF
  • Het document is uitgegeven door een overheidsinstantie

Certificering

Certificering BSI ETSI EN 319 401