Kwetsbaarheid melden

Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). Wij bekijken samen met het NCSC het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.

Meld kwetsbaarheid bij NCSC

Welke documenten
Een document dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het type is PDF
  • Het document is uitgegeven door een overheidsinstantie

Certificering

Certificering BSI ETSI EN 319 401